Hestskjær Fyrstasjon på kysten av Averøy har manglet vedlikehold i mange år. Nå har Kystverket starten oppussing for en tid tilbake. Ordføreren i Averøy , Ann-Kristin Sørvik har arbeidet betydelig i kulissene for å få ansvarlige som er Kystverket  til å ta tak i dette. Det ble altså gjennomslag, og nå er første etappe i oppussingen ferdig. Det har vært befaring i dag. Dert er nå snakk om opprettelse av en venneforening a la Kvitholmen noen sjømil lenger sør. Da kan  det være  lettere å få midler til forskjellig. 
hest 4
Voldsomt utsatt av salt og vær og vind denne fyrstasjonen utenfor Averøya. ( Foto/bearb.  B. O. Angvik)
hest 1
Ann-Kristin Sørvik, ordfører i Averøy ( midten) har stått på i denne saken opp mot Kystverket. I dag var det befaring av stasjonen.( Foto: Privat)
hest 3
Pause på de nordmørske ytterste skjær .Ordføreren i forkant / midten er veldig fornøyd , og neste etappe i oppussingen vil skje neste år.  Et vanvittig flott vær for delegasjonen i dag. ( Foto : Privat)