Det var lang kø i bakken opp fra Ba mot Hoel iAverøy dag ved 16 tiden. Ridende på hester pluss en hest og vogn laget lange køer og sikkert irriterte bilister også på FV 64 som går gjennom bygda.  Gangvei har folket her ønsket seg i lange tider. Sist var det SP og noen fra  den siden i politikken  som laget litt virak om dette i valgkampen.
hest
hest 2