Endringen går i hovedsak ut på at kontrollpunktene er splittet opp. Dermed samsvarer innholdet i kontrollen med EU-direktivet, som blant annet skal sikre at kontrollen fremstår som mer eller mindre lik i alle EU- og EØS-land.  Blant annet skal kontrollorganet nå sjekke at bilen har refleksvest, og at innstillingen på tåkelysene ikke kan blende andre trafikanter.I tillegg har el-biler og hybridkjøretøyer fått egne punkter, blant annet for å ivareta brannsikkerheten. Nå må du vise frem komplett ladekabel (kabelen mellom bakkenettet og kjøretøyet) på EU-kontroll.
eu
 I tillegg kan flere typer feil og mangler nå komme inn under kategori 3, noe som innebærer kjøreforbud. Dette gjelder blant annet hvis det er noe galt med bremser, hjuloppheng og styring, som kan utgjøre en umiddelbar fare for trafikksikkerheten.Etter Vegdirektoratets syn er ikke endringene så store at det bør påvirke prisen på EU-kontrollen i vesentlig grad. Men ifølge NAF, som er en stor aktør, må du belage deg på å betale mer. Kilde: Statens Vegvesen/ Gjensidige Forsikring ( Arkivfoto)