Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre hadde torsdag 31.8.17 ekskursjon for medlemmer til Hitra.Turen startet med hurtigbåten fra byen kl. 08:00 til Sandstad hvor det var orientering av personell fra Kystmuseet i deres auditorium. Det var et 8-kantet rom med bildeskjermer på alle vegger (med unntakn av ingangen). Der ble det vist sammenhengende film på 7 av veggene som et sammenhengende lerret slik at filmen vistes rundt hele lokalet. Det var også en projektor i taket som viste laks i sjøen (mærer) på gulvet. Den var utstyrt med Ir-sensorer slik at når noen gikk i bilde ble det bølger og fisken rømte unna.
72 a
Det imponerende auditoriet til Kystmuseet på Hitra finner man ikke på mange museer. ( Foto: H. Bloch)
Turen gikk vidre til Kystmuseet på Fillan hvor de hadde spesialutstillinger som “Folket i Flatvika” og “Russerforliset i på Sæbuodden i 1760”. (Foreningen har tidligere hadd foredragsholder fra museet om russerforliset i lokalene på kaia).
Videre gikk turen til Dolm middelalderkirke med guide fra Kystmuseet. Deretter til Handelstedet Hopsjø med en gammel krambu. orientering om Kystlaget Nattseilerne som tar vare på gamle båter, det var også orientering om Pareliusfamilien som kom derfra. Så kom rundtvising på hvalfangstustillingen, samt utstillingen av gamle båtmotorer.
Avslutning for dagen  ble kveldsbufe`på Dolmsundet Hotell og deretter hurtigbåten hjem til Kristiansund N. Transporten foregikk med innleid buss fra ATB.
72 b
Modell av den kjente russerskuta som havarerte i 1760 på vestsiden av Hitra. ( Foto: Håkon Bloch)
72 c
Guiden på Hopsjø gamle handelsted var t.v. Arve Ulrik Fjeldver som  fortalte  om Pareliusfamilien og hvalfangst, I midten leder i NSSN Jørgen Strand og til høyra Einar Brendbo som orienterte om kystlaget Nattseilerne som tar vare på gamle trebåter. ( Foto: Håkon Bloch)
72 d
Her på hvalfangstavdelingen fikk man inntyrykk hvor stor en blåhval er. ( Foto: Håkon Bloch)
72 e

Dolm kirke er det eldste eksisterende byggverk på  Hitra. Kirka er opprinnelig fra senmiddelalderen og erstattet en eldre og liten stavkirke fra ca. år 1000, på Undås.

Dolm kirke er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Den har vært brannherjet etter lynnedslag og gjenreist igjen fire ganger (170917721848og 1920). Funn tyder imidlertid på at det har vært flere branner, og at minst en gang har folk brent inne i kirken. Dolm kirke er omgitt av mange legender. Blant annet har det blitt sagt at det hviler en forbannelse over den, at kirken skal brenne hvert hundrede år. ( Foto: Håkon Bloch)
72 f
Pause på Hopsjø gamle handelsted og kafeen der. ( Foto: Håkon Bloch)
72 fol

Deltagere på turen: Fra venstre: Anne Lise Tømmervåg , Jan G. Fugelsnes ,Jan Inge Rød,  Arnfinn Herkedal, Anne Berit Offenberg, Magne Grav,  John Skjølseth,  Vidar Hoem,  Arnulf Olsen,  Edvin Orholm , Gudmund Joar Bratrud , Asbjørn Ersvik , Roald Ørn Knudsen , Fredrik Aandahl, Jørgen Strand , Kåre Williamsen , Nils Fjærvik,  Kjell Herkedal,  Heljar Siira Farnes,  Ole Sager og Håkon Bloch. ( Foto: Bussjåfør  på turen)Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her