Valgkampen er i innspurten til Stortingsvalget om en uke. I dag hadde flere partier stands på Bruhagen i Averøy der de informerte fordeler man måtte se på hvis man ville stemme på akkurat dem. I Norge går slikt stemmefiske stille og rolig samt ghemyttlig for seg i forhold til andre steder på kloden. Bare det er grunn nok til å bruke stemmen. 
einmar ap
Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes ga bort røde roser og info om Arbeiderpartiet sine saker.  Her fikk Einar Magne Roksvåg, fiskerbonde og Lofotfarer  "frå Roksvågja"  utlevert en. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her