Det var innsamlingsdag til HimalPartner i Løa på Rangøya i Averøy i dag. HimalPartnes er en yrkesmisjonær forening som arbeider for å mionske salg av barn til sex-slaveri oi Bombay og Calkutta i India. Det selges regelrett barn i Nepal til dette formålet. Etter jordskjelvet var det stor pågang. Ellers arbeider de med å få folk til å skaffe seg jobb eller starte egen virksomhet. Foreningen har kristne verdier, og har gjort en stor innsats såsom kraftverk; nå skal de samle inn ti 8 nye skoler. I nesten 65 år har de arbeidet i Nepal. Vi fikk også vite at all nødhjelp etter jordskjelvet gikk til hovedstaden Katmandu; det finnes  bygder  som ble  jevnet med jorden som ikke hjelpemannskap har vært. I slike områder jobber HimalPartner også. 
er 1
Fra Rangøya og Løa som Inge Rangøy omgjorde fra rønne til forsamlingshus. ( Foto: BN)
er 2
Bjørn Ødegaard fra HP Møre informerte om kraftverk og arbeidet mot salg av barn til sexindustrien i India og mye annet. Det var også mulig å bli med å se i Nepal. ( BN foto)
er 4
Fra 2. etasje i Løa der det  var kommet inn veldig mye pent. Inntekter gikk til arbeidet i Himalaya . ( Foto: BN)
er 5 bn
Tone Rendahl Leithaug viser fram noen pene saker til undertegnede av edelt fabrikkat...ja ja 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her