«Tustna» ble overlevert 30. juni 1977 og trafikkerte i Smølaruten frem til januar 2012. Ingen ferge har trafikkert så lenge på Nordmøre. Både Smølaferga og Bremsnesferga benyttet fergekaia på Devoldholmen. Det ble, som vi ser på bildet, hengt opp skilt for hver fergestrekning. Under den åpne baugporten på «Tustna» ser vi også skilt som viser at ferga hadde ruteanløp til Hitra ved Forsnes fergekai. Den 1. september 1989 gikk Smølaferga siste turen fra Devoldholmen til Straumen. Da ble vei- og bruprosjektet fra fast-Smøla til Edøya åpnet med ny fergerute fra Edøya til Aukan på Tustna. Ved åpningen av Imarsundsambandet i januar 2007 ble fergeruten omlagt til Edøya-Sandvika samtidig som anløpene til Forsnes ble nedlagt. Det jobbes nå med å få etablert en ny fergerute fra Kjørsvikbugen i Aure til Laksåvika på Hitra. Den er viktig for å binde Hitra/Frøya bedre sammen med Nordmøre og regionsenteret Kristiansund. «Tustna» ble solgt til Spania våren 2016 og trafikkerer nå i rute til øya Ibiza. Devolholmen fergekai ble nedlagt 19. desember 2009 da Bremsnesferga ble avløst av Atlanterhavstunnelen. Fergekaia benyttes nå som anløpssted for Kystekspressen.( Av: Terje Holm)
Tustna ved Devoldholmen i 1978 HEM

 «Tustna» ved Devoldholmen fergekai i 1978. (Bilde utlånt av Hans Erik Meek).

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her