Her er tranene på Hoel i Averøy som lever med to " barn". I Norge hekker traner  spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter til Nordland og dessuten i Pasvik. Enkelte reirfunn er også kjent fra Sørvestlandet og Vestlandet. Har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania. Reiret er stort og består av plantedeler. De to eggene ruges av begge kjønn i ca. 30 dager. Ungene blir flygedyktige etter vel to måneder.
treins
De to " barna" i årets kull er de to til høyre.  Det er ikke hvert år de får fram to kyllinger. Snart flyver de til Spania / deromkring hvor de overvintrer. Det har vært traner på markene her en årrekke. Reiret er i myra nede ved Hosetvatnet. (Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her