Torsdag kveld var det gravstedvandring på Nordlandet, og på slike vandringer er det gjerne bra med folk. Odd Williamsen fra Nordmøre Museum geleidet forsamlingen gjennom gravlunden og stoppet opp her og der og fortalte litt om historien til stedet. Nordlandet gravlund ble anlagt i 1920, og paradoksalt nok ble stifteren  den første som ble gravlagt her.
grabst
Fra Nordlandet gravlund der Odd Williamsen (t.v) forteller litt om ting til de interesserte som møtte fram, ( Foto: Håkon Bloch)
grab 2
Skolestyrer Kristen Fostervolds gravsted  Veien som ble bygd da Nordlandet gravsted ble anlagt, fikk navn etter initiativtakeren til gravstedet, skolestyrer Kristen Fostervold. Han var også den første som ble gravlagt her i 1920. Gravstedet ble innviet samtidig med hans begravelse. Minnesteinen ble gitt av folk fra hele Nordmøre.( Foto: Håkon Bloch)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her