Kuliprisen er Nordmøre historielags ( NHL) pris for fortjenestefullt lokalhistorisk arbeide på Nordmøre. Navnet viser til runesteinen som ble funnet for vel 100 år siden på Kuløya «Kulisteinen» Prisen kan gis til personer og organisasjoner. Forslag til prisvinner kommer hovedsakelig fra kommunestyrene på Nordmøre. Første gang utdelt for 1986, der Hans Hyldbakk fikk tildelt utmerkelsen. i 32 år har NHL delt ut prisen, sist til Karle Gjernes fra Smøla nå i 2018.
martimn lam

Nordmøre Historielags pris for lokalhistorisk arbeid på Nordmøre, ble i 1989 tildelt Martin Lamvik fra Tingvoll  (t.v) Han har skrevet mange historiske verk i mang esammenhenger , både i Trøndelag og på Nordmøre .Blandt annet gards og ættesoger på Straumsnes og Tingvoll er fra hans hånd.Til høyre Einar Johnsen, historielagets formann som kom med ideen til Kuliprisen. ( Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her