Det er store forandringer innerst i Vågen der kommunen oppdaterer og bygger om uteområdet ved Handelshuset. Det man ikke ser og som har vært der siden 1990 tallet er avløpsanleggene; underjordiske og betonginnbygde anretninger for å føre avløpsvann fra boliger.
ser
Her et overløpsanlegg noen meter unna Handelshuset . Dette er en anretning til å avlaste pumpestasjonen på stedet når det blir mye overvann ( regn/snøsmelting) i kloakken. Det finnes oss bekjent et slikt ved Sparebank 1 Nordvest og i Brunsvika. På bildet t.v. Kjell Inge Ødegård og Arnstein Nordahl fra kommunens avdeling Vann og avløp ( Arkiv BN 2006)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her