i 2010, altså for 10 år siden hadde Neas ( Nordmøre energiverk) troen på den norske elbilen Think. Torsdag 25 november 2010  fikk NEAS overlevert 4 stk nye Think Elbiler. Bilene skulle brukes i tjenestekjøring . Hensikten med anskaffelsen var å synliggjøre og bekrefte NEAS som en miljøbedrift og gå foran som et godt eksempel for andre bedrifter og private til å tenke miljø. Regjeringen satte mål om at det innen 2020 skal 10% av bilparken være elbiler. I 2019 var  elbilenes andel av nybilsalg  42,3 %. Den norske Think ble akterutseilt av japse, franske og andre elbiler. 
think no 12
Bjørn Einar Flatset på Neas med ny Think i assortementet. Bilen ble ingen suksess, men OPX modellen  hadde hatt  potensiale selv i dag( se under)  ( Arkiv : Brunsvikanet)
think ox 2008
Selv i 2019 har Think Ox et forsprang på mange andre elbiler, uttrykker motorjournalister om den norske elbilen .  Den havnet  2019  på  kjøretøymuseum Norsk vegmuseum på Lillehammer. Think produserte totalt ca. 3500 biler og hadde på det meste rundt 300 ansatte. I 2011 var det helt slutt. (Foto: Norsk Vegmuseum)

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her