Kronprins Haakon fb

Forbi Kristiansund på nordøslig kurs: F/F Kronprins Haakon, (3YYQ), 100,4 x 21 x 8 m..Byggenummer 6255 fra  Fincanteieri-Cant. Nav. Italien SPA-, La Spetzia, Italia i 2017. Besluttet av regjeringen i 2012 å bygge et nytt isgående forskningsfartøy med en verdi av 1,4 milliarder kroner. Tromsø er hjemmehavn og eies formelt av Norsk Polarinstitutt. Driftes av Polarinstituttet. Erstatter Sterkoderbygde Lance og  Helmer Hansen)Skipet er stort og har en rekkevidde på 15,000 nautiske mil. ( Foto: Tom Einar Felberg)

snurre 1

Snurrevardbåten " Trondkskjær" fra rederiet Oddvar Nes As i Botnhamn på ligger på  Innlandet i Kristiansund  N. Det er fra Nord-Senja , der rederen søkte om utskiftingstillatelse for gamle «Trondskjær» som ble solgt og er nå omdøpt til «Atløy». Nybygget ble døpt med brask og bram på Finnsnes 16. mai 2019. ( Foto: Boa/BN)
snurre 2

"Aqua Kvaløy" kom til Kristiansund ved 20 tiden tirsdag. Bygd 2019 og driver innen oppdrett. ( Foto: Boa/BN)
snurre 3
Gibraltarregistrerte " Coneste" er titt og ofte på våre kanter. (Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her