Ikke alle har vært helt på nordøstenden av Nordlandet og sett bunkeranlegget der. Det er et ex tysk torpedobatteri som skulle dekke innløpet til fjorden nord for Kristiansund. Her er det nedlagt voldsomme ressurser med fjellspregning og betongbruk. Og alt måtte fraktes sjøveien med skøyter da tyskerne måtte bygge kai der. Noe vei utover finnes ikke.  Totalt hadde Organisasjon Todt innen utgangen av 1944 bygd ni torpedobatterier i Norge. Med avslutningen av krigen ble naturlig nok Organisasjon Todts befestningsvirksomhet innstilt, etter at avdelingen hadde sørget for at det ble støpt totalt 672 546 m³ betong og brutt 291 456 m³ stein. Etter andre verdenskrig var det 13 tyskbygde batterier i Norge
torpedobatt nordl

Imponerde bunkeranlegg på den mest uveisomme plass i Kristiansund N .

I oktober 1944 stod anlegget klart til kamp med 3 torpedorør hollandske torpedokanoner 53,3 cm. Det var lavetter i bunkeren for 4  rør, men om dette kom på plass er ikke kjent. Ovenfor anlegget var det boloigbrakker, generatorhus og vanndam. Det fantes nærforsvar her selvsagt. Fylkets ex 3 torpedobatteri

bunker ma505

Skisse over bunkeranleggene ved torpedobatteriet. Batteriet stod under ledelse av Marineartillerieabteilung MAA 505 som også hadde kanonbatteriet i Karihola, Julnes ved Molde og Tueneset i Ålesund.

Tyskerne hadde trøbbel med sjøvannsinntregning her ved nordavindstormer og tung sjø. Etter krigen var det planer om å demontere torpedorørene og erstatte de med 4 stk. 8,8 cm luftvernkanoner fra Karihola i stedet. Det ble det ingenting av. Folk som stod vakt her etter kapitulasjonen 1945 forteller om et flott anlegg med verksteder med flott verktøy av en slik kvalitet de aldri før hadde sett. Nordlandet torpedobatteri ble relativt raskt lagt ned og forlatt. Dermed begynte raseringen. ( Foto :  Espen Braathen/Kystfort)   Torpedospritjakt i 1945

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her