Holland var på 1500-tallet den ledende skipsbyggernasjonen i Europa, noe som fordret tilgang på store mengder tømmer. Landet hadde lite egen skog, mens det i Norge kunne kjøpes store mengder tømmer for en rimelig penge. Dermed startet en omfattende handel mellom Holland og norske ladesteder.

Trelasthandelen var ikke bare et nordmørsk fenomen, men viktig for hele kysten fra svenskegrensen og helt opp til Nordmøre – Lille-Fosen inkludert. Lille-Fosen  ( Kristiansund) hadde ikke egen skog. Tømmeret kom fra fjordbygdene og ble fraktet ut til ladestedet som fungerte som utskipningshavn og tjente godt på eksporttoll. 
toemmer 1024
Êngelsk maleri som gjengir bra tømmerhandel i kanskje Nordmørsfjordene. Mange plasser ser man ordet Zaghe( sag) på gamle hollandske kart fra den tiden, og hundrevis av skuter kunne komme inn hvert år. Rester av slik handel finnes på havbunnen; eksempelsvis Vågbøen i Tingvoll der mange marinarkeologiske funn er gjort,. 

1600-tallet ble et gyllent århundre for Lille-Fosen. Trelasthandelen gikk godt og tollinntektene var høye. Mens skogene på Sunnmøre og i Romsdal ble snauhogd, ble noe av skogen bevart på Nordmøre. Som følge av lavere etterspørsel etter treverk i en periode fra 1700 til 1780 fikk skogen på Nordmøre tid til å bygge seg opp igjen og fra 1780-årene og de neste 20 år var tollinntektene fra utskiping av tømmer fra Kristiansund vel så gode som på 1600-tallet. Slik startet det

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her