Fortet fra 2. verdenskrig som ligger på Vevang ryddes og blir tilgjengelig på en ny  måte i disse dager. Det foregår på privat basis,, og mange har allerede tatt en tur hit og sett. Opprinnelig var det 4 franske 10,5 cm feltkanoner her som tyskerne tok i krigsbytte i Frankrike i et antall av over 1000 i 1940. På Vevang ble det som andre støttepunker satt inn mer høvelig skyts i 1943/ 44. 
88 M HKB
Her en montasje av 8,8 cm Flak 41 i stilling på Vevang. Om det var ombygd russiske 7,2 cm innsatt tyske 8,8 cm løp eller 85 mm oppboret til å ta tysk 8,8  ammunisjon er litt usikkert her. Samme artilleri hadde batteri Nordlandet på Kvitneset . Forøvrig om kanonene: 

Kaliber - 8,8cm
- Vekt av kanon: ca. 4900kg. (mindre hvis våpenet var boltet til betongfundamentet)
- Vekt av granat: 9,4kg. (spreng granat)
- Utgangshastighet: 820 m/sek.
- Rekkevidde: 14.000 meter
- Skuddhastighet: 15 skudd/min.

Dette var en russisk 85mm. kanon som ble innført i Russland tidlig på 1930 tallet. Det fantes også en 76,2mm. versjon av disse kanonene. Tyskerne tok i bruk mange av disse kanonene som ble tatt som krigsbytte etter angrepet på Russland. 7,62mm. kanonene fikk 8,8cm. rør fra tyske kanoner, mens 85mm. versjonen ble boret opp til å ta tysk 8,8cm. ammunisjon. Forskjellen på disse to kanonene er at de som er oppboret (de med russiske rør) har flammedemper og rekylbrems montert på kanonmunningen. Dette ga betydelig mindre rekyl, og denne versjone ble foretrukket av tyskerne. Det var versjonen med russiske rør m/rekylbrems som det var flest av i kystartilleriet i Norge.

Disse kanonene begynte å komme til Norge våren 1943. Samlet kom det 68 stk. av denne russiske kanonen til Norge for bruk i det tyske kystartilleriet. Kanonene var fordelt på 21 batterier. Dette var den fjerde mest utbredte kanonen i det tyske kystartilleriet.

88 hk Kopi

Museet på Vevang fikk en granat fra anlegget på en mimerekveld 11. juli 2013. Her Liv Jorid Smørholm med gaven fra en sambygding. ( Foto: Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her