223d

M/S Aqua Homborøy, (LFWX), 84,4 x 16 x 8,3 m., hjemmehavn er Grimstad. Byggenummer 41 fra Sefine verftet6, Yalova, Tyrkia april 2021 . Brønnbåt med tankkapasitet på 3500 m3. Lugarfasiliteter til 12 personer. Diesel-Elektrisk framdrift system.. Hovedmaskineri 3 x 1370 kW, hjelpemotor 220 kW, fremdriftpropeller 2 x 1400 kW, baugthrustere 2 x 400 kW, (1 hk tilsvarer 0,736 kW). Marsfart på 11 knop. Dekslasteplass for 6 x 20 fots containere,  Egen tank for rensefisk, avlusingsanlegg. Rederiet er DESS Aqua IV A/S,DESS Aquaculture Shipping). (tekst/foto Håkon Bloch)
223 a
Norges nye polarskip er nylig døpt i Bergen. Ikke med champagne på skutesiden, men en isskulptur slik " Fram" ble døpt i 1892. Bygd i Gdansk med  høyeste polarklasse for å gå i islagte farvann. 2400 tonn. Utstyrt med teknikk for forskning av havområder etc.( Foto: Kystrederiene)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her