taarne

Her bilde mot sentrum av Kristiansund. Brannstasjonen med sitt slangetørketårn innviet i 1950 skal fraflyttes med tid og stunder. Til høyre del av krana som er på tomta til Campus nede ved Nordmørskaia. Ganske mye skjer i sentrum for tiden. Kulturhus også. ( BN foto)