krank

Det nye sykehuset i Kristiansund  bygges i 1953  13 år etter bybrannen i 1940. Folk på Nordmøre samlet inn store beløp til sykehuset sitt. I dag 70 år etterpå flytter de sykehuset 55  vekk fra byen etter at et fellessykehus for Romsdal og Nordmøre er vedtatt bygd. Et slikt sykehus midt mellom byene godtok trolig folket : gratis tomt stilte Gjemnes med på Høgset og der omkring. Løsningen ble vel  den verste for folk på Nordmøre.   INNSAMLING TIL SYKEHUS                      ( Foto: Nordmøre museum)