kaas bil jpg

I dag har riktig mange vært og sett på den nye barneskolen som er tatt i bruk på Kårvåg Skolen ligger ved Rangøyveien noen meter fra FV 64 i bygda. Det var Betonmast Røsand som hadde hovedentreprisen og har kostet i underkant av 200 millioner kroner. ( Foto:Magnar Heggeset)

kaas ing

Rektor Inger Lise Smenes og ordfører Ingrid Ovedie Rangøynes er tilstede lørdag. ( Foto: Magnar Heggeset)
kaas 1

Fra kantinen på skolen .( Mobilfoto Magnar  Heggeset)

laerl

Lærling Tommy Oliver Bae i nyskolen .( Foto: Magnar Heggeset)