sjoens

Her liker måsen seg noen meter ut fra Piren. Når det er mye regn og snøsmelting kommer det opp til overflaten deler av kloakk fra sentrum fordi noe overvann går sammen med kloakk inn i pumpestasjonen ved Rådhuset. Alt takvann i Langveien og sentrumsnære områder  er ikke lagt i eget rør, noe som gateslukene er. Dermed får måsen servert litt fra 21 m dyp opp til overflaten. (BN)