akk 994

RS «Hans Herman Horn» og RS «Eyr Ytterholmen» var i dag klare til å bistå etter at brønnservice-fartøyet "AKOFS Seafarer" meldte om brann i maskinrommet nordvest for Åsvær i Nordland Oppdraget ble koordinert av  Hovedredningssentalen Nord-Norge og ble avsluttet uten dramatikk. ( Foto:Redningsselskapet)

akk bn

"AKOFS Seafarer" er å se i Kristiansund nå og da.  Den er klasset som et brønnstimuleringsfartøy henhold til IMO-MODU koden. Fartøyet er designet for å kunne utføre subsea well clean-up og testing, samt stimulering med riser. Fartøyet het tidligere Skandi Aker. ( Arkiv BN)