kranen verft

Her er et glimt fra Vågen der man ser et verft innerst i sjøområdet  som het Øvre Kranen, og var ett av tre verft i Vågen fra 1860 tallet. Noen av husene finnes den dag i dag her. Framtredende er Grågården som ble brent ned i 1981. Det var en bolig for verftsarbeidere i området . Sjøen gikk helt inn til det huset på denne tid. Kranaveien var en flaskehals,men det ble bedre da Viadukten på Wilh.Dalls vei ble åpnet i 1947. Ny bredere Kranavei ble bygd etappevis og ble ferdig rundt 1958.  ( Oppi Kortforlag foto)

9veft

Litt forstørret foto fra verftsområdet innerst .( Fra Knut Kristiansen)