erik a

Kristiansund kommune opplyser at den interkommunale legevakten for Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes er snart klar for åpning i nye lokaler på Løkkemyra. Åpningen skjer mandag 4.desember klokken 1600 i nye lokaler med adresse Bytesteinen 3, rett ved siden av Mellom-bygget.  Frem til flyttedato vil legevakten fortsatt være lokalisert ved Frei legesenter. Hovedutvalget for Helse Omsorg og Sosial var i dag på befaring i nybygget. Rundt 12 personer skal ha sitt virke her. ( Foto: Erik Aukan)