re
Nordahl Grieg - til sjøs, til lands og i lufta
Lektor - og ikke minstNordahl historiker - Per Arnt Harnes fra Molde kommer torsdag kveld til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre. Dette blir Harnes sitt femte besøk hos "skipshistorikerne” på Vågekaia.
loen 1
Harnes vil fortelle om livshistorien til den kjente dikteren.( Bilde digitalmuseum)
 vår Nordahl Grieg. Nordahl reiste til sjøs som 17-åring fra sjøfartsbyen Bergen i 1919. I mars 1921 var han tilbake i hjemland, rik på livsfaringer som han kunne skrive roman om. I foredragetsitt vil Harnes legge mest vekt opplevelsene og livet som Grieg levde, mer enn
innholdet i hans romaner og dikt.
Nordahl Grieg mente at alle skribenter måtte oppleve og erfare det de skrev om, ellers kunne de ikke formidle en riktig framstilling for leserne. Det var slik han selv levde som krigsreporter i årene mellom 1940 og desember 1943. Tilfeldigheter gjorde at Nordahl Grieg som menig soldat fra Jørstadmoen utenfor
Lillehammer ble med i vaktstyrken som fulgte gulltransporten med jernbanen til Åndalsnes, og videre gjennom Romsdal og Nordmøre til Frøya og Tromsø. Deretter ble Grieg sendt over til England.
loen 2
Nordahl Grieg ved Titran i Føya under  Gulltransporten i 1940. ( Foto: Digitalmuseum)
Som krigsreporter og journalist i London reiste Grieg rundt til ulike norske militærforlegninger i Storbritannia, Shetland, Orknøyene og Island, og han også deltok under konvoifart over Atlanterhavet, med fly over Norge og på marinefartøy i Nordsjøen. Grieg gjennomførte også militær utdanning i England og fikk etter hvert
kapteins grad. De senere tiårene har det vært undersøkt og skrevet artikler om hvor i Tyskland flybesetningen fra Lancaster-bombeflyet med Nordahl Grieg styrtet 2. desember 1943 - og hvor ligger flymannskapet og Nordahl Grieg gravlagt? Sommeren 2019 besøkte Harnes noen av disse aktuelle stedene utenfor Berlin.
Vel møtt til en innholdsrik og spennende presentasjon.
Dørene åpner klokken 18:00 og møtet starter klokken 19:00. Som vanlig er det fri adgang for medlemmer med sine kontingentforhold i orden, andre må betale kl. 100,- for å delta.