fredos 1

Ayita ankret opp på Freifjorden i ettermiddag på vei fra Årdalstangen og skal inn til Hydro Sunndal i helga.( Foto: Geir Tøvik)
fredos 2

Kallio kvitterte losen i formiddag i Griphølen med kalklast fra Verdal til Raahe i Bottenviken. ( Foto:Geir Tøvik)
fredos 3

Deep Energy har hatt mannskapsskifte på Bremsnesfjorden i formiddag. Mannskapsskiftet ble utført av en skyssbåt fra byen.( Foto: Geir Tøvik)
fredos 4

Link Star hadde losbytte ved Stavneset i går på vei fra Valsneset til Karmøya.( Foto:Geir Tøvik BB)

fredoe 5

Kystvakta Njord  under Storseisundbrua etter oppdrag i våre farvann. ( BN foto)
fredoe 6

Gode gamle Torvang fra 1968 utafor land med røyk ut fra maskinen. ( Foto:Leif M. Andersen)