kultu fab

Litt sjelden å se kø i Kristiansund. Kulturfabrikken i Vågen har blitt et atraktivt sted for konserter. Her tordag i 17.30 tiden . Tidligere så man kø for vaksinering  mot svineinfluensa 2009, polkø på 1960 tallet og den berømmelige kinokøa på 1950-1960 tallet. ( BN)