bossere bn

Det er mye søppel på norges kystlinje som er  over 100.000 km lang med alle øyer. Kystvakten tar tak enkelte ganger og "KV Tor" har nylig  gjennomført ryddeaksjon i samarbeid med Friluftsrå, Naturvernforbundet og Norges Miljøvernforbund i Bergens området. Frivillige fra blant annet Italia, Frankrike, Tsjekkia, England og Belgia deltok. Totalt ble det samlet inn ca 1000 kg avfall. De siste år er det også samlet inn store mengder her på Nordmøre av lag og foreninger som har hatt ekstra inntekter da staten har betalt for levert avfall. ( Foto: Kystvakten)