folkets hus b

Folkets hus og alt og alle som hadde arbeidsplass der er historie. I sentrum av Kristiansund foregår store arbeider  der Normoria  tar form, et fremtidig senter for kunst og kultur. Denne oppdateringen av Kristiansund går videre og det er store forandinger i kvartalet her. Kulturhuset er beregnet åpnet sommeren 2025 hvis alt går etter planene. ( BN foto)