Nordmøre Historielags kulturpris for lokalhistorisk arbeid på Nordmøre er tildelt Ann-Kristin Sørvik og John Harry Kvarshaug fra Averøy. Paret har i mange år vært pådrivere for kulturhistorien på Nordmøre, og er gode ambassadører for historien i denne delen av landet. Kuliprisen er en statuettkopi avden kjente Kulisteinen på Smøla og diplom. Prisen ble første gang utdelt i 1986.
kvar

Æresmedlem i Historielaget Tor Larsen overekker Kuliprisen til Ann-Kristin Sørvik og John Harry Kvarshaug fra Averøya. Larsen fikk selv prisen i 2013 for sitt arbeid med lokalhistorie Tor Larsen 2013 Kuliprisen  ( Foto:Nordmøre Historielag)