nordkapp bb

Større fartøy som hurtigrutene har begynt å bruke Marcussundet i stedet for Sørsundet. Faren ved bruk av Sørsundet er mulig kollisjon med brukarene på brua som går over til bydelen Innlandet. Etter den voldsomme ulykken i USA  der et skip kolliderte med  en bru og sendte hele brua til bunns er saken blitt aktuell også her på  berget. På bildet er M/S " Nordkapp" som seiler inn Marussundet. (BN foto)
nordkapp rumba

Ellers har kontainerskipet " Rumba" vært på Høgset i dag mandag med videre seilas til Alsvika i Ålesund. ( BN foto)