Et spleiselag er på gang i Nordnorge for å anskaffe tidenes største redningsskøyte. Den skal bli hele 32 meter lang og tåle alle utfordringer til havs i denne delen av landet. Allerede har bedrifter og andre stillet opp med 110 millioner kroner til prosjektet. Dette blir den største redningskrysseren i RS historien.  RS-prosjektet  er beregnet å koste 140-150 mill. Håpet er at den skal bli sjøklar innen utgangen av 2025. 
lagre rs

'Her tegningen av den nye store redningsskøyta som får hybrid framdrift og skal ha særdeles gode sjøegenskaper for de værharde havområdene i nord. ( Foto: Redningsselskapet)