helitrans m

Mellom A/S har engasjert Helitrans for å utføre helikopterbefaringer på høyspentnettet . Det vil bli lavtflygende maskiner langs slike linjer her i distriktet mellom 2. mai til 16. mai melder kraftselskapet Mellom A/S. ( Foto: Helitrans)