lererer

Kjente læreransikter fra den høyere skole (gymnaset) og realskolen 1964 i Langveien : Første rekke fra venstre: Johan Tømmervåg, Egil Husby, Jakob Røkkum, Johan Eckhoff, Odd Eldevik, Worm Eide, Rolf Heiseldal, rektor, Anders Tjørstad, Tollef Marcussen, Einar Hestnes, Hans Harstad. Andre rekke fra venstre: Aslaug Lund, Magda Koch Thomassen, Josette Lambert, Elbjørng Engdahl, Chris Barman, Kari Engdahl, Hanna Romfo, Nora Dyvik, Hedvig Wist, Birgit Telnæs, Solveig Heiseldal. Tredje rekke fra venstre: Ivar Halse, Tryggve Christiansen, Nils Telnæs, Ola Angvik, Sverre Sæbø, Oddvar Grytli, Gunnar Juel, Berit Juel, Margit Klæteng. Fjerde rekke fra venstre: Hans Hammond Rossbach, Kristoffer Flatval, Arne T. Armann, Karsten Kamsvåg, Asbjørn Andersen, Magnus Polden, Svein Erik Knudsen.( Nordmøre museum)