2024 biglif

Et litt spesielt skip seiler inn Bremsnesfjorden ved middagstider 1. mai i et alldeles nydelig værbruk. Fint navn har den også og heter " Happy River"samt er nederlandsk. De har en stor flåte av slike tungløfterskip. Denne kom inn gjennon farvannet  ved Griphølen. ( BN)