gUTTELAG 1968

Her er guttelaget til Kristiansund fotballklubb på Idrettsplassen i byen trolig i 1968.  Bakerst fra venstre :Terje Naas, Jostein Leren, Gisle  Ohr, Arne Høvik og Steinar Fahle( +). Foran fra venstre: Roger Strømsvåg, Bjørn Røbech ( +)  , Tore Thommassen (+), Geir Hagerupsen, Rolf Inge Henriksen og Edvin Leren. ( Foto: KFK)