skole 1050

Bilde av den siste forretningsbrakken på skoleplana på dagens Kongens plass i KSU  under nedriving i 1950. Her sett fra Langveien.  I bakgrunnen ser vi den Høgre skole med blant annet sin nye forlengelse av skolebygget. Dette ble revet og oppgradert med nytt bygg i betong 1964 ( realskolen). I dag er også dette revet for å få plass til kulturhuset som er under bygging 2024 .Det er store forandringer her og der i byen i disse tider.  (Foto: Olav Yderstad)