eahl

Bilde fra mellom 1900 og 1906 fra Kringsjå. Her ble det bygd renner og samlet regnvann til Vanndamman som da var byens vannkilde. Beplantningen med furu ble utført av elever fra skolene på 1930 tallet. På bildet ser vi Eaholmen i Brunsvika i bakgrunnen. Postkort utgitt av Marie Normans Efg.s Bokhandel, senere kalt Sverdrups Bokhandel.