Averøy Seafood har som kjent store planer om et stort landbasert oppdrettsanlegg for laksefisk på eiendommen Tøfta mellom Stavnes fyrstasjon og Øksenvågen i Averøy. Mattilsynet er imot planene, men nå påklages dette og vil gå rettens vei hvis ikke planene blir godkjent. 
bilde oppdrett

På eiendommen av denne gården som heter Tøfta ved Øksenvågen vil Averøy Seafood bygge et stort anlegg for oppdrett på land. Vi  skimter Karihola i Kristiansund i byen. Mattilsynet har i første omgang stilt seg negativt til planene. Nå kan det bli  omkamp. Kraftig inhabilitet mener utbyggeren. Se saken i ILaks her