4

meri 1

Losbåten er en travel arbeidsplass her på Nordmøre med den stor trafikken til havs og langs kysten. Her skipet " Meri"et tungløftefartøy som gikk sørover etter oppdrag i Kristiansund. ( Foto:Geir Tøvik) 

meri maria

" Mari G"  en supplybåt har ligget  på Devoldholmen en tid.( BN)

meri 2

"Norwegian Star" har kvittet seg med losen fra sin reise fra Trondheim og går nå mot Husavik på Island. ( Foto: Geir Tøvik)