karihola ff

Her i begynnelsen av 1970 tallet, mulig 1974 er Karihola under  utbygging til boligfelt. Midt på bildet en bunker som lå der blokkene Havgapet 8-10-12 ligger i dag. Det røde bygget er kjøkkenbarakken til tyskerne der soldatene spiste. Den ble sanert vekk i 1975. Da forsvant alle  modeller i gips / mur  fra det ex tyske fortet her som stod lagret i østenden av huset.På 1960 tallet var det minksentral med tibereding av minkskinn  her i denne brakken. ( Foto: Ukjent)