hkk_zz

Tradisjonen tro gikk Fortets dag av stabelen på Gyltneset og Kvalvik Fort i dag. Like heldig med været er de hvert år der inne .Fortet er et ex tysk kanonbatteri fra perioden 1942 til 1945. En mengde bunkere er intakte her, samt at venneforeningen har samlet inn mye fra krigstiden de kan vise fram til nåtidens ungdom. Fortets dag er alltid populært, og det finnes en flott utstilling inne i fjellet i en av ammunisjonsbunkerne som er verd en titt.

hkk_1
FKanon 15 cm Krupp fra 1913. Denne ble satt opp i 1991 under oppbyggingen til museumsfort. Slike kanoner stod ikke på batteriet under krigen.(Foto: John Kuløy)

hkk_2
Feltbakeri i aksjon som alle år. Hans Olav Barsøe er baker som alle andre år. (Foto: John Kuløy)

hkk_3
Kanonene her skulle kontrollere innløpet i Nordmørsfjordene sammen med torpedobatteri på Nordlandet og kanonbatteri på Årsundøya.(Foto: John Kuløy)

hkk_4
Håkon Bloch var en tur ute på fortet i dag. I bakgrunnen belgisk feltkanon som fortet var oppsatt med under krig
en.(Foto: John Kuløy)
hkk_5
Både kanoner, lyskastere og diverse kjøretøy var oppstilt på fortet i dag. (Foto: John Kuløy)
ken_1
La Resistance er en interessegruppe for gamle krigskjøretøy. (Foto: Ken Robert Haltvik)

ken_2
4,5 cm russisk panservernkanon som tyskerne hadde i oppsetningen på Kvalvik. Mye av artilleriet i disse batteriene som tilhørte hæren var skyts som ble tatt i bytte under feltoget på vestfronten og i Russland i 1940-1941. (Foto: Ken Robert Haltvik)
hkk_6
Barna er alltid interessert. Her bak sveivene på en svensk Bofors L 70  40 mm luftvernkanon.(Foto: John Kuløy)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her