Flere nyheter

 

Tilfeldige historieartikler

Løkkemyra for 50 år siden

He ret 50 år gammelt bilde fra Løkkemyra som da må være i det herrens år 1962. Widerøes Flyveselskap tok bildet. For å angi hvor "på bondelandet" dette er, så...

Mekkebrakke-gjeng i Karihola

Dette bildet er sikkert fra rundt 1980 tallet en gang da det var en mekkebrakke for ungdommen ute i Karihola mellom barnehagen og butikken. Hvem som er avbildet er ukjent...