Etter det vi forstår skal den legendariske Fladvad-gården i Brunsvika selges. Gården har vært et landemerke i  fra gammel tid, og var først brukt som landsted på lik linje med gården til Glærum i Knudtzondalen.
gaar 1
Fladvadgården slik den framstår i dag. Hovedhuset er 22 x 7 meter, i tillegg finnes stor låve sammebygget med "Skjulet" og tidligere grisehus med lagerrom og gammelt stort stabbur. Hovedhuset anslås til å være fra rundt 1870 årene.

Kjøpmann Knut Danholm bygsla det som seinere gikk under namnet ”Danholmenget” som omfatta garden til gardbruker Fladvad og heile Karihola. Her hadde han sitt landsted og satte opp både våningshus og fjøs, som han kjøpte i febr. 1811.Eiendommen blei solgt til Lars Lund Finchenhagen Brun for 421 spd – 21.03.1853 .

Han etablerte sammen med noen kjøpmenn i Kr.sund en reperbane i 1856 på eiendommen – ved dagens rundkjøring i Brunsvika. Namnet Brunsvika kommer etter han  og det blei brukt i pantebøker allerede  juni 1854, blei eiendommen skrevet ”Danholmenget eller Brunsvigen”. Tidligere het vika og området her Kindvigen, eller skrevet på gamle sjøkart...Kjønvigen. Fiskeplassen og grunna Kjønnvikgrunnen kommer av dette.

På auksjon i 1860 får gardbruker Ole Olsen Fladvad fra Sunndal skjøte på ”eiendommen Brunsvigen – matr. 182” for 4000 kr. (p.reg. b 2 s. 320) – seinere også skrevet ”gården Brunsvig”. Denne familien starta med gardsdrift – noe de dreiv med fram mot 1970 – tallet. Garden er fortsatt i samme families eie og gardstunet med bygninger er fortsatt en pryd for området. (2012)( Opplysninger fra Tor Larsen /Historelagets årbok 2012)
gaar 2
Arbeidere på gården Brunsvig i 1880, senere Fladvadgården. (Foto: Astrid Mollan)

I febr. 1893 kjøpte Arne Arnesen et område av daværende eier Ole Fladvad – på 24.600 kvm som ligger vest for garden langs denne sida av Brunsvika til grensa av eiendommen ”Meldahlsholmen”. Dette er området der klippfiskbrygga til Frank Karsen og Toril Aasen ligger idag.
gaar 4
Marius Fladvad søker etter arbeidere på gården i 1913. Han døde i 1940.
fladvad horv 1914
Rester etter gårdsdrifttiden. Denne hestedrevne maskinen er fra 1914.
gaar 3
Fladvadgården i 1962. På den tid var det mink og revefarm her i tillegg til sauehold. Siste høylass med hest innkjørt fra slåttamarka i Karihola var rundt 1960. Under krigen , fra 1942 måtte alle på nordsiden av Brunsvika evakueres da tyskerne skulle utvide festningsområdet. Dette gjaldt også de som bodde på gården. (Foto: Widerøe)
FERGAST

gaar 5
Fladvadtunet slik det framstår i dag. Hva framtiden blir er spennede å se. Det kan slå alle veier. Noen gårdsdrift blir det ikke.