kum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette kumlokket er skummelt. Trår du nedi her uforvarende, kan du slå deg helseløs. Du faller heldigvis ikke nedi, for det er det 3 meter dypt, men foten kan vel ryke. Lokket ligger ved trafostasjonen til Neas nedenom Dalabrekka skole. Vi har varslet.(boa)