En stor hval, mulig en vågehval, er drevet i land under stormen natt til tirsdag. Den er kommet i land på enden av veien helt ytterst ute ved Treskoholet. Både NRK radio og TV var ute i Karihola nå i dag, så det kommer sikkert i kveldsendingen. Havnevakta har vært utover og sett på hvalen som er omlag 6 meter lang og veier sikkert et par tonn. Mulig blir den partert på stedet og kjørt vekk.hvalhval_siver
Martin Sivertsen ringer opp Havnekontoret for å rapportere.

hval_baa
Johnny (t.v) og Nikolai Skomsøy var ute for å se på hvalen i dag .