ende_18.mai 1945

I dag er det 65 år siden den tyske ledelse med general Böhme på Lillehammer i spissen bestemte seg for å legge ned våpnene. Det var lenge tvil om tyskerne ville fortsette krigen på norsk jord der de hadde tilnærmelsesvis 400.000 mann. En kan bare tenke seg hvilke ødeleggelser det ville ha blitt.
ende_1
Fra kaia i maidagene 1945. Norske flagg er satt opp på brakka til Jonas på kaia. Nordavind da også. Denne kunne selv tyskerne ikke gjøre noe med ,selv med ale slags våpensystemer.
ende_2
Telegrammet fra Hjemmefrontens ledelse til siv. organisasjonen Dr. Kristensen i Kristiansund om at krigen var over,, men at tyskerne enn å hadde sine våpen. Det viste seg å holde stikk. Den 9. mai ble Harald Hegge Sæther (24) som siste kristiansunder som falt ,skutt av en tysk løytnant mellom reperbanen og vaktbrakka i nåværende Kokkolaveien etter at han og flere uten tillatelse skulle i Karihola for å se.
ende_3