ubr_zzzKnutdzonsgate

Her er byens avglemte grøntareal, eller var det lekeplass ? Intet er gjort her på 15 år, og alt står til forfall. Heller ikke de som driver med parker har visst noen gang vært her.
ubr_2
Det går et fortaug gjennom buskaset her noen meter fra Rema i Storgata.Det er alt.
ubr_1

Vi har fått henvendelser på dette området som kanskje burde vært brukt til noe. Legesenteret ved siden av har for eksempel  stort  besøk , men like dårlig med parkeringsplasser som postverket i sentrum kommer det på e-post. Vi ser faren i at det kommer en med en kasse med  978 sitkagrantrær her for å slippe vedlikehold i 50 år.