Som forrige sommer har også i år traneparet fått smått inne markene ved Hosetvatnet på Averøya. Det ser ut til at samme par kommer tilbake hvert år til dette området.

tranes

En av de voksne tranene med en unge. De er veldig redd, og det måtte litt kryping og list til for å komme på noenlunde hold der alle 4 stor ute på marka.