Huset i begynnelsen av Langveien får en frisk rødfarge. Den polykrome by ble Kristiansund kalt i etterkrigstiden: dette prosjektet gjør ikke skam på det navnet. Friskt !

polycrom